Poesi och barnböcker

Nu finns mina böcker i stora delar av västsverige!!! Härligt! Det finns också förfrågningar ifrån Skåne. Månne det finnas någon i huvudstaden som vill läsa?!?

18 apr 2014